Oedeem
therapie

Als de lymfvaten door verwonding, ziekte, na een operatie en-of bestraling beschadigd raken kan er oedeem (vochtophoping) ontstaan. Het ontstaan van oedeem begint met een gespannen gevoel in de huid door zwelling van bijvoorbeeld een arm of been.

Oedeem kan in verschillende vormen voorkomen:
Lymfoedeem
Lymfoedeem kan ontstaan door het onvoldoende functioneren van of een defect aan uw lymfesysteem. Dit komt door een operatie, bestraling en/of infectie, waarbij de lymfklieren verwijderd of beschadigd zijn. Dit wordt secundair lymfoedeem genoemd. Als lymfoedeem aangeboren is, wordt het primair lymfoedeem genoemd.

Veneus oedeem
Veneus oedeem wordt ook wel chronische veneuze insufficiëntie (CVI) genoemd. Met veneus oedeem wordt een abnormale vochtophoping in een deel van het lichaam bedoeld.  Dit kan ontstaan doordat het veneuze systeem (aderen) onvoldoende functioneert, of dat er een defect is opgetreden. Dit kan komen door veroudering of beschadiging van uw vaten, bijvoorbeeld na een operatie. Veneus oedeem kunt u herkennen aan een gespannen gevoel van uw huid, pijnlijk of tintelend gevoel en een toename van de omvang van een lichaamsdeel.

Bij veneus oedeem kunnen ook een aantal huidproblemen voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan een atrofische huid, hypostatisch eczeem of atrofie blanche. In sommige gevallen kan dit gepaard gaan met wonden, zoals een ulcus cruris (open been).

Lipoedeem
Bij lipoedeem is er een stoornis in de aanmaak van vetweefsel het gaat hierbij om een pijnlijke en chronische ziekte. Bovendien is de afvoer van vocht via de lymfvaten niet optimaal. Het gevolg is een onderhuidse ophoping van vet (lip) en vocht (oedeem).

Meestal komt het lipoedeem symmetrisch voor op de heupen, bovenbenen en knieën. Kenmerkend is dat bij lipoedeem de vaak, dikke benen ook bij afvallen dik blijven. Wanneer er sprake is van een combinatie met lymfvocht kan oedeemtherapie verlichting geven van uw klachten.

De behandeling
Onderstaande therapieën vallen onder de oedeemtherapie:

Oedeemtherapie bestaat meestal uit een combinatie van manuele lymfedrainage, zwachtelen, therapeutische elastische kousen, bewegingsoefeningen en zelfmanagement. Indien nodig maken wij gebruik van pneumatische compressie en/of lymftaping. Als laatste kan het voorkomen dat wondzorg  bij u wordt toegepast. Dit is afhankelijk van de mate en ernst van het oedeem.

Met onze therapieën zorgen wij ervoor dat het oedeem wordt afgevoerd en dat het resultaat uiteindelijk behouden blijft met een therapeutische elastische kous, waardoor uw klachten afnemen en de wondgenezing wordt bevorderd.

Vergoeding
Voor meer informatie over het behandelen van de verschillende oedeemtherapieën en de vergoeding hiervan verwijzen wij u naar uw verzekeringspolis. Ook kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Zoeken

Trakteer jezelf

Laat ons
voor u zorgen