Zwachtelen

Soms ontstaat er een vochtophoping waardoor een lichaamsdeel opgezet en pijnlijk is. Ook kan het mogelijk zijn dat het beter is dat een vochtophoping voorkomen wordt. Zwachtelen kan wordne ingezet bij veneus oedeem, arterieel oedeem, lymfoedeem, lipoedeem, combinatie van veneuze en arteriële circulatiestoornissen, posttrombotisch syndroom, ulcus cruris (open been), wonden.

De behandeling
Zwachtelen –ook wel ambulante compressietherapie-  wordt gebruikt om oedeem in een lichaamsdeel terug te dringen, zodat het weer een stabiele omvang krijgt. Door de aanleg van zwachtels wordt er van buitenaf continu druk gegeven. De druk die door de zwachtel ontstaat, gaat het uittreden van vocht tegen en ondersteunt de afvoer van vocht en lymfe.

Een ander gunstig effect is dat de ‘spierpomp’ beter werkt. Door de tegendruk van het verband, drukken kleine spierbewegingen, het onderhuidse weefsel en de huid steeds tegen het verband aan. Elke spierbeweging werkt dan als een soort pomp. Veel lichaamsbeweging is daarom essentieel voor een succesvolle behandeling.

Vergoeding
Voor meer informatie over zwachtelen en de vergoeding hiervan verwijzen wij u naar uw verzekeringspolis. Ook kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Zoeken

Trakteer jezelf

Laat ons
voor u zorgen