Wondzorg

Als er sprake is van een wond, dan heeft deze verzorging nodig. Er zijn verschillende soorten wonden zoals oncologische wonden door chirurgie, radiotherapie en/of chemotherapie, brandwonden, open been (ulcus cruris), doorligwonden (decubitus), wonden bij diabetes en operatiewonden.

Open benen komen heel veel voor. Vooral bij ouderen die al langere tijd klachten hebben van de doorbloeding van de benen zoals bij spataderen (varices). Om gezond te blijven heeft uw huid voortdurend zuurstof en voeding nodig. Door de kleine bloedvaatjes in uw huid wordt dit aangevoerd. Op het moment dat deze aanvoer om de één af andere reden wordt beperkt krijgt de huid onvoldoende zuurstof en voeding en sterft de huid af, met als gevolg een open been (ulcus cruris) die met name aan de onderbenen worden gezien.

De behandeling
Wij kunnen een intensieve wondbehandeling inzetten volgens het wondprotocol. De aard van de wondbehandeling is afhankelijk van de soort wond. Voordat er genezing op kan treden moet een wond eerst schoon zijn. Wanneer er een geel of zwart beslag, of een korst aanwezig is, is het van belang dat wij of uw arts dit eerst verwijderen.

Als de wond schoon is, zal door een zorgvuldige keuze een goede wondbedekker gecombineerd met zwachtelen ervoor zorgen dat de wond langzaam dichtgroeit vanuit de wondranden.

Indien u wegens gezondheidsredenen niet in staat bent om naar onze praktijk te komen, zullen wij bij u aan huis komen. Wij zullen hiervoor wel een tarief hanteren. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding
De vergoeding voor wondzorg is sterk afhankelijk van uw situatie en uw zorgverzekering. Over het algemeen is er alleen vergoeding van verbandmiddelen bij een ernstige aandoening waarbij u langdurig op een medische wijze wordt behandeld. Bij kortstondige wondzorg van enkele weken zijn de kosten vaak voor uw eigen rekening. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden of kunt u bij ons terecht.

Voor meer informatie over wonden en wondzorg kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Zoeken

Trakteer jezelf

Laat ons
voor u zorgen