Huid
therapie

De opleiding huidtherapie is een 4-jarige HBO opleiding die gevolgd kan worden aan de Hogeschool Utrecht of de Haagse Hogeschool, die sinds 2001 wettelijk erkend is.

Huidtherapeuten behandelen patiënten met een zieke en/of beschadigde huid. Het doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. Voorbeelden van huidproblemen zijn o.a. acne, littekens, camouflage, overbeharing en pigmentafwijkingen.

Het beroep huidtherapie is een jong en groeiend paramedisch beroep. In 2003 is het beroep huidtherapie opgenomen in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG; artikel 34). Dit betekent dat de titel ‘’huidtherapie’’ wettelijk beschermd is en dat een huidtherapeut moet voldoen aan kwaliteitseisen wat betreft beroepsuitoefening, opleiding en ervaring. De huidtherapeut verleent op professioneel verantwoorde wijze huidtherapeutische zorg en baseert het professioneel handelen op beschikbare wetenschappelijke kennis.

Onderstaande therapieën vallen onder de huidtherapie:

Zoeken

Trakteer jezelf

Laat ons
voor u zorgen