Zomer, 2013

Het aantal huidkankerpatiënten in Nederland is de laatste jaren behoorlijk gestegen. Veel personen zijn zich dan ook niet of nauwelijks bewust van wat ‘Veilig zonnen’ inhoudt.

Op het ‘’Platform Verstandig Zonnen werkt de NVH (Nederlandse Verenging van Huidtherapeuten) samen met meerdere brancheorganisaties om zo een duidelijke en eensluidende voorlichting over zonnen te geven. Daarvoor zijn in ‘Tien Gouden Regels’ de belangrijkste adviezen samengevat over een verstandige omgang met UV-licht, zowel buiten als zonnebankgebruik. U vindt de regels op de website van het Platform Verstandig Zonnen.

Een goede zonbescherming is noodzakelijk. Bij Huid- en oedeemtherapie Oost Gelre kunt u terecht voor een zon/productadvies op maat. Wij zullen u voorzien van voorlichtingsmateriaal over verstandig zonnen wat mede mogelijk is gemaakt door Stichting Melanoom en KWF kankerbestrijding.

Ga veilig de zomer tegemoet