Ondanks dat wij onze uiterste best doen om iedere patiënt naar tevredenheid te behandelen, kan het gebeuren dat de patiënt niet geheel tevreden is. Wij staan uiteraard open om hierover in gesprek te gaan en dit samen met de patiënt op te lossen. Het is mogelijk om het klachtenformulier op onze website te gebruiken om uw klacht bespreekbaar te maken. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

 

Klachtenloket

Heeft u een gesprek gehad en levert dit niet het gewenste resultaat voor u op? Neem dan contact op met  de Klachtenloket Paramedici. U krijgt dan een onafhankelijke klachtenfunctionaris, welke uw klacht bekijkt en u een advies geeft over het al dan niet indienen van een klacht. Deze functionaris zal ook altijd contact opnemen met de zorgverlener.

 

Geschillencommissie

Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop de klacht is afgehandeld, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt.Ook het indienen van een geschil gaat via het Klachtenloket Paramedici .